தமிழ் பின்னங்கால் யின் அர்த்தம்

பின்னங்கால்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (விலங்கினத்தில்) வாலை ஒட்டி அமைந்திருக்கும் கால்.

    ‘ஆடு பின்னங்காலில் நின்று வாழை மரத்திலுள்ள இலையைத் தின்றுகொண்டிருந்தது’

  • 2

    குதிகால்.