தமிழ் பின்னரை யின் அர்த்தம்

பின்னரை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சல்லடை.

    ‘பின்னரையைத் தாருங்கள்; மாவு அரித்துவிட்டுத் தருகிறேன்’