தமிழ் பின்னிலவு யின் அர்த்தம்

பின்னிலவு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நள்ளிரவுக்குப் பின் உதிக்கும் நிலவு.