தமிழ் பின்புலம் யின் அர்த்தம்

பின்புலம்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு பின்னணி என்னும் சொல்லின் முதல் மூன்று பொருள்களில்.

    see பின்னணி in the senses of 1, 2 and 3.