தமிழ் பிர்க்கா யின் அர்த்தம்

பிர்க்கா

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பல கிராமங்களை உள்ளடக்கிய தாலுகாவின் ஒரு உட்பிரிவு.