தமிழ் பிரசவ விடுதி யின் அர்த்தம்

பிரசவ விடுதி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு தாய்சேய் நல விடுதி.