தமிழ் பிரசுராலயம் யின் அர்த்தம்

பிரசுராலயம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (புத்தக) வெளியீட்டு நிறுவனம்; பதிப்பகம்.