தமிழ் பிரணவம் யின் அர்த்தம்

பிரணவம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ‘ஓம்’ என்னும் மந்திரம்.