தமிழ் பிரதமை யின் அர்த்தம்

பிரதமை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அமாவாசைக்கு அல்லது பௌர்ணமிக்கு அடுத்த நாள்.