தமிழ் பிரதம மந்திரி யின் அர்த்தம்

பிரதம மந்திரி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பிரதமர்.