தமிழ் பிரதிப்பெயர் யின் அர்த்தம்

பிரதிப்பெயர்

பெயர்ச்சொல்

இலக்கணம்
  • 1

    இலக்கணம்
    ஒரு பெயருக்கு மாற்றாக வரும் பெயர்.