தமிழ் பிரயாணம் யின் அர்த்தம்

பிரயாணம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பயணம்.

    ‘என்றைக்கு உன் பிரயாணம்?’