தமிழ் பிராகிருதம் யின் அர்த்தம்

பிராகிருதம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சமஸ்கிருத மொழியிலிருந்து மருவி மக்களின் பேச்சு வழக்கில் இருந்த வட இந்திய மொழிகள்.