தமிழ் பிரியை யின் அர்த்தம்

பிரியை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (குறிப்பிடப்படுவதை) மிகவும் விரும்புபவள்.

    ‘சங்கீதப் பிரியை’