தமிழ் பிரேரணை யின் அர்த்தம்

பிரேரணை

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (விவாதத்திற்காகவும், வாக்கெடுப்புக்காகவும் கூட்டத்தில் கொண்டு வரும்) தீர்மானம்.