தமிழ் பிரை மோர் யின் அர்த்தம்

பிரை மோர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உறை மோர்.