தமிழ் பிறன் யின் அர்த்தம்

பிறன்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பிறர் என்பதன் ஆண்பால் ஒருமை.