தமிழ் பிற்பகல் யின் அர்த்தம்

பிற்பகல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நண்பகலுக்கும் மாலைக்கும் இடைப்பட்ட பொழுது.

    ‘பிற்பகல் இரண்டு மணிக்குத் தேர்வு தொடங்கும்’