தமிழ் பிறவியாசாரம் யின் அர்த்தம்

பிறவியாசாரம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பரம்பரையாகவே சைவமாக இருக்கும் உணவுப் பழக்கம்.