தமிழ் பிலாக்கணம் யின் அர்த்தம்

பிலாக்கணம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு ஒப்பாரி.