தமிழ் பிள்ளைக்கற்றாழை யின் அர்த்தம்

பிள்ளைக்கற்றாழை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சோற்றுக் கற்றாழை.