தமிழ் பிள்ளையார் எறும்பு யின் அர்த்தம்

பிள்ளையார் எறும்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (கடித்தால் வலி ஏற்படுத்தாத) சிறு கறுப்பு நிற எறும்பு.