தமிழ் பிள்ளை பிடிப்பவன் யின் அர்த்தம்

பிள்ளை பிடிப்பவன்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு குழந்தைகளைக் கடத்துபவன்.