தமிழ் பிள்ளைத்தாய்ச்சி யின் அர்த்தம்

பிள்ளைத்தாய்ச்சி

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு கர்ப்பிணி.