தமிழ் புகடு யின் அர்த்தம்

புகடு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு மண் அடுப்பை வைத்துப் பூசிய மேடை.