தமிழ் புகைப்படக் கருவி யின் அர்த்தம்

புகைப்படக் கருவி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    புகைப்படம் எடுக்கும் கருவி.