தமிழ் புங்கமரம் யின் அர்த்தம்

புங்கமரம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இளஞ்சிவப்பும் வெள்ளையும் கலந்த நிறத்தில் பூக்களையும் அவரை விதை வடிவிலான காய்களையும் கொண்ட ஒரு வகை மரம்.