தமிழ் புத்திசாலி யின் அர்த்தம்

புத்திசாலி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கூர்மையான அறிவுடைய நபர்; அறிவாளி.