தமிழ் புதல்வன் யின் அர்த்தம்

புதல்வன்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு மகன்.

    ‘ஜமீன்தார் தனது ஒரே புதல்வனைக் கண்ணும்கருத்துமாக வளர்த்தார்’
    ‘இவர் என் சிறிய தாயாரின் புதல்வன்’