புதை -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

புதை1புதை2

புதை1

வினைச்சொல்புதைய, புதைந்து, புதைக்க, புதைத்து

 • 1

  (கடினத் தன்மை இல்லாத மணல், சேறு போன்றவற்றின் பரப்புக்குள் ஒன்று) அழுந்தி அல்லது அழுத்தப்பட்டு உட்செல்லுதல்.

  ‘கை தவறி விழுந்த காசு கடற்கரை மணலில் புதைந்துவிட்டது’
  ‘சேற்றில் புதைந்துவிட்ட வண்டியை மாடுகளால் இழுக்க முடியவில்லை’
  உரு வழக்கு ‘மனத்தில் புதைந்து கிடக்கும் ஆசைகள்’

 • 2

  (செய்திகள், கருத்துகள் போன்றவை ஒன்றில்) எளிதில் புலப்படாதபடி உள்ளடங்கியிருத்தல்; பொதிந்திருத்தல்.

  ‘மக்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு சடங்கிலும் பல செய்திகள் புதைந்துள்ளன’
  ‘இந்தச் சொல்லில் இத்தனை பொருள் புதைந்துள்ளதா?’

புதை -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

புதை1புதை2

புதை2

வினைச்சொல்புதைய, புதைந்து, புதைக்க, புதைத்து

 • 1

  (குழி முதலியவற்றில் ஒன்றை வைத்து) மண்ணைக் கொட்டி மூடி மறைத்தல்.

  ‘பாடுபட்டுத் தேடிய பணத்தைப் புதைத்துவைத்தவர்களும் உண்டு’
  ‘சாலையில் கண்ணிவெடிகள் புதைக்கப்பட்டிருந்தன’
  ‘தோட்டத்தில் புதைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த சாராய ஊறல் பானைகள் கைப்பற்றப்பட்டன’

 • 2

  (பிணத்தை) அடக்கம் செய்தல்.

  ‘குழந்தைகள் இறந்தால் புதைப்பதுதான் வழக்கம்’
  ‘இறந்தவர்களை உங்கள் மதத்தில் புதைப்பீர்களா, எரிப்பீர்களா?’

 • 3

  (முகம், தலை முதலியவற்றை ஒரு பரப்பில்) அழுந்தப் பதித்தல்.

  ‘தலையணையில் முகம் புதைத்து அழுதாள்’

 • 4

  உயர் வழக்கு (கண், வாய் போன்றவற்றை) பொத்துதல்; மூடுதல்.

  ‘நாணத்தால் கண் புதைத்தாள்’
  ‘சேவகர்கள் அரசர்முன் கைகட்டி வாய் புதைத்து நின்றனர்’