தமிழ் புன்செய்ப் பயிர் யின் அர்த்தம்

புன்செய்ப் பயிர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (நெல் அல்லாத) கம்பு, சோளம், நிலக்கடலை போன்ற புன்செய் நிலப் பயிர்.