தமிழ் புனைந்துரை யின் அர்த்தம்

புனைந்துரை

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு மிகைப்படுத்திக் கற்பனையாகச் சொல்லப்படுவது.

    ‘நான் சொல்வது புனைந்துரை அல்ல’