தமிழ் புறக்கடை யின் அர்த்தம்

புறக்கடை

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு வீட்டின் பின்பகுதி; புழக்கடை.