தமிழ் புற்று யின் அர்த்தம்

புற்று

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (கரையான் வசிக்கும்) உள்ளே வளைகளைக் கொண்ட சிறிய கோபுரம் போன்று இருக்கும் மண்ணால் ஆன அமைப்பு/கையால் குவித்துவைத்தது போன்று இருக்கும் (எறும்பு வசிக்கும்) மண்ணால் ஆன அமைப்பு.

    ‘பாம்புப் புற்று’
    ‘எறும்புப் புற்றில் காலை வைத்துவிடாதே’

  • 2