தமிழ் புலம்பல் யின் அர்த்தம்

புலம்பல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    புலம்பு என்னும் வினையின் இரு பொருளிலும் வரும் பெயர்ச்சொல்.