தமிழ் புல்வாய் யின் அர்த்தம்

புல்வாய்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பெண் வெளிமான்.