தமிழ் புலவு யின் அர்த்தம்

புலவு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உயர் வழக்கு இறைச்சி; மாமிசம்.

    ‘புலவு நாற்றம்’

  • 2

    பிரியாணி.