தமிழ் புலிநகக் கொன்றை யின் அர்த்தம்

புலிநகக் கொன்றை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கொன்றை.