தமிழ் புல்வெளி யின் அர்த்தம்

புல்வெளி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    புல் அடர்ந்து வளர்ந்திருக்கும் நிலப்பரப்பு.