தமிழ் புள்ளிமான் யின் அர்த்தம்

புள்ளிமான்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கிளைத்த கொம்பையும் செம்பழுப்பு நிற உடலில் புள்ளிகளையும் கொண்ட மான்.