தமிழ் புளியமரம் யின் அர்த்தம்

புளியமரம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சிறிய மஞ்சள் நிறப் பூப் பூக்கும், புளிப்புச் சுவை உடைய பழம் தரும் ஒரு மரம்.