தமிழ் புளியேப்பம் யின் அர்த்தம்

புளியேப்பம்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு சாப்பிட்ட உணவு செரிக்காததால் வரும் ஏப்பம்.