தமிழ் புளியோதரை யின் அர்த்தம்

புளியோதரை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    புளிக்காய்ச்சல் கலந்து தயாரிக்கப்படும் ஒரு வகை சாதம்.