தமிழ் புள் யின் அர்த்தம்

புள்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு பறவை.

    ‘காலையில் புள்ளினங்கள் எழுப்பும் இனிய ஓசை!’