தமிழ் புழுக்கு யின் அர்த்தம்

புழுக்கு

வினைச்சொல்

  • 1

    (நெல்லை) அவித்தல்; வேக வைத்தல்.