தமிழ் புழுக்கு யின் அர்த்தம்

புழுக்கு

வினைச்சொல்புழுக்க, புழுக்கி

  • 1

    (நெல்லை) அவித்தல்; வேக வைத்தல்.