தமிழ் புழுவெட்டு யின் அர்த்தம்

புழுவெட்டு

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு புழு அரித்தது.

    ‘புழுவெட்டுக் காய்’