தமிழ் புவனம் யின் அர்த்தம்

புவனம்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு உலகம்.