தமிழ் புவியியல் யின் அர்த்தம்

புவியியல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பூமியின் நிலப்பரப்பு, கடல், தட்பவெப்பம் முதலியவற்றை விவரிக்கும் துறை.