தமிழ் புஷ்பராகம் யின் அர்த்தம்

புஷ்பராகம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வெள்ளை அல்லது வெளிர் மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும், ஆபரணங்களில் பதிக்கும் விலை உயர்ந்த கல்.