தமிழ் புஷ்பவதி யின் அர்த்தம்

புஷ்பவதி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பருவமடைந்த பெண்.